Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa w Kurowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres: ul. Wieluńska 11 11
98-300 Kurów
pokaż na mapie
Dyrektor: Ewa Panek
Strona WWW: www.sp-kurow.pl
E-mail: spkurow@o2.pl
Telefon: 43843 36 04

Opis oferty:Oferta:

Obecnie w naszej szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: w Kurowie i w Turowie. Pracują one w godzinach 7.45 - 13.10. 
            Od września 2020 roku będzie funkcjonował drugi oddział przedszkolny w Kurowie, z działalnością przedłużoną do godz.16. Codziennie dzieci otrzymują ciepłą herbatę, a od rodziców zależy, czy będą miały zapewniony ciepły posiłek.
           Przedszkolacy przebywają w dużych, dobrze wyposażonych salach, dostosowanych do potrzeb wiekowych oraz spełniających wszelkie wymogi przeciwpożarowe. Przedszkole posiada liczne pomoce i zabawki tematyczne, dostosowane do wieku dziecka.
W pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka, dbałością o bezpieczeństwo i jego wszechstronny  rozwój. Stosujemy najnowsze metody nauczania, np. podstawy programowania i kodowania komputerowego, nowoczesne zabawy ruchowe i muzyczne, zajęcia inspirujące dziecięcą wyobraźnię. 


Dzieci mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym. Każdego roku dzieci uczestniczą w przesiewowych badaniach mowy, wzroku i słuchu.  
            
Więcęj informacji na stronie internetowej szkoły www.sp-kurow.pl
Opis placówki:
      Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie  
promuje zdrowy i aktywny styl życia z naciskiem na działania proekologiczne. 
Posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, 
SZKOŁA W RUCHU
Motto jakie przyświeca naszej pracy wychowawczej to:
„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”
Nad prawidłową realizacją programu nauczania czuwają nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, stosujący nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i rozwijający swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Szkoła uczestniczy w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Inspirator" ukierunkowanym na  doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów oraz w projekcie Narodowego Centrum Kultury "Archi-przygody" adresowanym do przedszkolaków.  

Naszym uczniom zapewniamy:
- Bezpieczną i przyjazną, rodzinną atmosferę,
- Zdobycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki w szkołach średnich,
- Opiekę nauczyciela w autobusie szkolnym i świetlicy,
- Edukację w niewielkich grupach uczniowskich, co umożliwia indywidualne podejście do ucznia, 
- Ciekawe zajęcia pozalekcyjne - sportowe, logopedyczne, zajęcia rozwijające z języka polskiego i matematyki, kółka zainteresowań (historyczne, dziennikarskie, teatralne)
- Wyjazdy na wycieczki rekreacyjne i edukacyjne, 
- Udział uczniów w występach artystycznych w szkole i poza szkołą,
- Udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
- Gorącą herbatę, gry planszowe i taniec w czasie długiej przerwy   
- Mleko dla każdego ucznia w ramach programu „Szklanka mleka”,
- Owoce i warzywa ramach programu „Owoce w szkole”,
- Gazetka szkolna "SZOK", wydawana przez samorząd,
- Nowoczesną pracownię komputerową wyposażoną w roboty do nauki programowania
Zajęcia dodatkowe :

Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami i lokalnym środowiskiem przy organizacji wycieczek, warsztatów edukacyjnych, projektów środowiskowych, różnego rodzaju imprez okolicznościowych i kulturalnych. Społeczność szkolna komunikuje się poprzez stronę internetową i profil facebookowy szkoły. Uczestniczymy też w projekcie pod nazwą Wirtualna Gazetka Szkolna - najważniejsze informacje dla uczniów i rodziców są wyświetlane na monitorze umieszczonym w miejscu dostępnym dla wszystkich.

Co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna paczka" i innych działaniach wolontariackich. 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TUROWIE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KUROWIE 17 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 600;