Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa w Kurowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres: ul. Wieluńska 11 11
98-300 Kurów
pokaż na mapie
Dyrektor: Ewa Panek
Strona WWW: www.sp-kurow.pl
E-mail: spkurow@o2.pl

Opis oferty:Oferta:
W naszej szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Turowie i Kurowie. W pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka, dbałością o bezpieczeństwo i jego wszechstronny  rozwój.
            Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.45 - 13.10
           Zarówno w Kurowie jak i w Turowie dzieci przebywają w dużych, dobrze wyposażonych salach, dostosowanych do potrzeb dzieci, oraz spełniających wszelkie wymogi przeciwpożarowe.
Sale są przestronne i dobrze doposażone w pomoce, oraz zabawki tematyczne, dostosowane do wieku dziecka.

Dzieci mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym. Każdego roku dzieci uczestniczą w przesiewowych badaniach mowy, wzroku i słuchu. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony ciepły posiłek i herbatę.  
           

Więcęj informacji na stronie internetowej szkoły www.sp-kurow.pl
Opis placówki:
      
          Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie  
promuje zdrowy, aktywny i ekologiczny styl życia.

Posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, 

SZKOŁA W RUCHU

Motto jakie przyświeca naszej pracy wychowawczej:

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”

Nad prawidłową realizacją programu nauczania czuwają nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, stosujący nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i rozwijający swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Szkoła uczestniczy w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Inspirator" ukierunkowanym na  doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, oraz w projekcie Narodowego Centrum Kultury "Archi-przygody" adresowanym do przedszkolaków. 

Naszym uczniom zapewniamy:

 • Bezpieczną, przyjazną i rodzinną atmosferę,
 • Zdobycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki,
 • Opiekę nauczyciela w autobusie szkolnym i świetlicy,
 • Edukację w niewielkich grupach uczniowskich - indywidualne podejście do ucznia,
 • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne - sportowe, nauka gry na gitarze, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające z języka polskiego i matematyki,
 • Wyjazdy na wycieczki rekreacyjne i edukacyjne,
 • Udział uczniów w występach artystycznych w szkole i poza szkołą,
 • Udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
 • Gorącą herbatę i obiad,
 • Mleko dla każdego ucznia w ramach programu „Szklanka mleka”,
 • Owoce i warzywa ramach programu „Owoce w szkole”,Zajęcia dodatkowe :

Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami i lokalnym środowiskiem przy organizacji wycieczek, warsztatów edukacyjnych, projektów środowiskowych i imprez kulturalnych. Społeczność szkolna komunikuje się poprzez stronę internetową i profil facebookowy szkoły. Uczestniczymy też w projekcie pod nazwą Wirtualna Gazetka Szkolna - najważniejsze informacje dla uczniów i rodziców są wyświetlane na monitorze.
Co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna paczka" i innych działaniach wolontariackich. Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TUROWIE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KUROWIE 9 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 532;