Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa w Kurowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres: ul. Wieluńska 11 11
98-300 Kurów
pokaż na mapie
Dyrektor: Lidia Piwnicka
Strona WWW: www.sp-kurow.pl
E-mail: spkurow@o2.pl

Opis oferty:Oferta:
W naszej szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Turowie i Kurowie. W pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka, dbałością o bezpieczeństwo i jego wszechstronny  rozwój.
            Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.45 - 13.10
           Zarówno w Kurowie jak i w Turowie dzieci przebywają w dużych, dobrze wyposażonych salach, dostosowanych do potrzeb dzieci oraz spełniających wszelkie wymogi przeciwpożarowe.
Sale są przestronne i dobrze doposażone w pomoce oraz zabawki tematyczne, dostosowane do wieku dziecka.

Dzieci mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym. Corocznie dzieci uczestniczą w przesiewowych badaniach mowy, wzroku i słuchu. Dzieci mają zapewniony ciepły posiłek i herbatę w czasie pobytu w przedszkolu.
           

Więcęj informacji na stronie internetowej szkoły www.sp-kurow.pl
Opis placówki:
      
          Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie  
promuje zdrowy, aktywny i ekologiczny styl życia.

Posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, SZKOŁA W RUCHU

Motto jakie przyświeca naszej pracy wychowawczej:

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”

Nad prawidłową realizacją programu nauczania czuwają nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, stosujący nowoczesne, aktywizujące metody nauczania

Zapewniamy:

  • Bezpieczną, przyjazną i rodzinną atmosferę,
  • Wyposażenie w wiadomości i umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki,
  • Opiekę nauczyciela w autobusie szkolnym i świetlicy,
  • Edukację w małolicznych  klasach,  dzięki temu bardziej indywidualne podejście do ucznia
  • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
  • Wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły
  • Udział uczniów w występach artystycznych
  • Gorącą herbatę i obiady
  • Mleko dla każdego ucznia w ramach programu „Szklanka mleka”
  • Owoce i warzywa ramach programu „Owoce w szkole”Zajęcia dodatkowe :

Przy aktywnej współpracy z rodzicami oferujemy naszym wychowankom: wycieczki, warsztaty edukacyjne, udział w projektach środowiskowych we współpracy ze szkołą, udział w imprezach kulturalnych, turniejach,koncertach i warsztatach muzycznych.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TUROWIE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KUROWIE 23 miejsca

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 122; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 0;