Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa w Masłowicach im. Marii Konopnickiej

Adres: Masłowice Masłowice 1
98-300 Masłowice
pokaż na mapie
Dyrektor: Janusz Jasiński
Strona WWW: bip-sp.maslowice.um.wielun.pl
E-mail: sp_dyrmaswiel@poczta.onet.pl
Telefon: 43842 81 95

Opis oferty:Oferta:
Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego ma możliwość kontynuowania nauki w naszej szkole. Przedszkolaki nie przeżywają już zatem  emocji związanych z przejściem do nowego otoczenia jako pierwszoklasiści. Jest to niewątpliwy atut w ofercie  placówki.  Są bardzo dobrze przygotowane do objęcia obowiązku szkolnego. Dzieci po okresie adaptacyjnym uczestniczą w życiu szkoły, w imprezach  i w uroczystościach organizowanych przez szkołę. Dodaje im to odwagi, pewności siebie i nie mają obaw przed występami przed całą szkołą i starszymi kolegami i koleżankami.

W czasie pobytu w placówce rodzice otrzymują profesjonalną informację o postępach swojego dziecka. Stosowane są różnorodne metody prowadzenia zająć dostosowane do grupy dzieci w danym roku.Dzieci rozwijają swoje zdolności plastyczne, muzyczne i wokalne. Mimo iż, jak dotąd mamy jedną 25 osobowa grupę dzieci integrują się już na etapie przedszkola co ma pozytywny wpływ w późniejszych etapach edukacyjnych.

Przedszkolaki i ich rodzice mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

Uczestniczymy w zawodach organizowanych na sali WOSiR w Wieluniu.

W ciągu roku organizowanych jest wiele imprez typowo przedszkolnych jak i środowiskowych.

Współpracujemy aktywnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opis placówki:
​Oddział Przedszkolny znajduje się na parterze  budynku szkoły podstawowej. Czynny jest również w czasie dni wolnych dla uczniów szkoły. Dysponujemy 25 miejscami.
Bezpieczeństwo.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa wykwalifikowany personel.
Sala oddziału przedszkolnego jest dostosowana zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Posiada tak zwane jednolite okno ewakuacyjne. W pobliżu oddziału znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne oraz hydrant przeciwpożarowy.
Drzwi szkoły zamykane są w czasie zajęć a osoba chcąca wejść do szkoły musi skorzystać z dzwonka umieszczonego na zewnątrz budynku,
W szkole zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego.
Na parterze budynku mają zajęcia uczniowie klas I - III. Starsi uczniowie przebywają na pierwszym piętrze budynku.
Baza materialna
Sala wyposażona jest w estetyczne meble dostosowane do wieku dzieci, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Bezpośrednio przy oddziale znajduje się plac zabaw przeznaczony przede wszystkim dla przedszkolaków. Dzieci korzystają również z większego placu zabaw i boiska ze sztucznej nawierzchni.
Tuż obok oddziału przedszkolnego znajduje się sala, gdzie dzieci spożywają posiłki. Stoliki i krzesła na stołówce dostosowane są do wzrostu dzieci. Zajęcia z przedszkolakami prowadzone są również na sali gimnastycznej
Obiady do szkoły i przedszkola dowożone są w formie cateringu.Zajęcia dodatkowe :
​1) Język angielski.
2) W przypadku wrażenia życzenia przez rodziców zajęcia religii (2 * 0,5 godziny tygodniowo),
3) Możliwość konsultacji z nauczycielem logopedą i wa razie konieczności  zajęcia logopedyczne,
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 7 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 600;