Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 1

Adres: ul. Wodna 4
98-300 Wieluń
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Płuciennik
Strona WWW: pp1.wielun.pl
E-mail: public.przedszkole_nr1@poczta.onet.pl
Telefon: 438434252

Opis oferty:Oferta:

Oferta edukacyjna przedszkola:

- zatrudniamy wykwalifikowaną i ambitną kadrę pedagogiczną, która permanentnie dokształca się i doskonali,

- zapewniamy fachową opiekę, wychowanie i nauczanie dzieci,

- wykorzystujemy w pracy nowatorskie rozwiązania metodyczne, 

- uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,

- promujemy zdrowy styl życia,

- dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,

- zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesne i autorskie programy nauczania i wychowania, zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego,

- zajęcia ruchowo - muzyczne prowadzone są na sali rytmiczno-gimnastycznej,

- w placówce cyklicznie odbywają się audycje muzyczne, przedstawienia teatralne i cyrkowe, w których uczestniczą przedszkolaki i dzieci z grupy żłobkowej, organizowane są wycieczki (piesze i autokarowe),

- posiadamy dogodną lokalizację, dobre warunki lokalowe oraz atrakcyjny plac zabaw wyposażony w nowoczesne, ekologiczne urządzenia ogrodowe,

- tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,

- jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
Opis placówki:
Publiczne Przedszkole Nr 1 jest przedszkolem publicznym. Położone jest w centrum miasta Wielunia, usytuowane przy ulicy Wodnej 4.  Placówka ze wszystkich stron otoczona jest dużym obszarem zieleni, bogatym w różnorodne gatunki drzew i krzewów.     
             Ogród przedszkolny posiada trzy place zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz dzieci   z grupy żłobkowej, wyposażone w nowoczesne, ekologiczne urządzenia i sprzęty ogrodowe.
            Praca w placówce prowadzona jest w systemie jednozmianowym.   Przedszkole pracuje pięć dni w tygodniu w godzinach 615 - 1615.
            Obecnie w placówce funkcjonuje 6 grup przedszkolnych, to jest 1 grupa żłobkowa i 5 oddziałów przedszkolnych.
            W placówce zatrudnionych jest 27 pracowników. Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe, permanentnie doskonali się i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Nauczycielki preferują ekspresywny model pracy, wspomagający rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Wszystkie działania ukierunkowane są na dziecko i jego rozwój. Wychowankowie począwszy od grupy żłobkowej otoczeni są miłą i życzliwą atmosferą.
Placówka kultywuje zwyczaje i tradycje kulturowe. Wychowankowie uczestniczą w różnorodnych konkursach, turniejach, festiwalach i innych imprezach międzyprzedszkolnych.
            Przedszkole uczestniczy w szeregu akcji charytatywnych, mających na celu uświadomienie wychowankom istoty niesienia pomocy potrzebującym. Ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Zajęcia dodatkowe :
W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe:

- język angielski

- religia

-zajęcia logopedyczne

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia w ramach współpracy z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieluniu.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W WIELUNIU 35 miejsca

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 600;