Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 2

Adres: POW 14
98-300 Wieluń
pokaż na mapie
Dyrektor: Ewa Adamska
Strona WWW: http://www.pp2.wielun.pl
E-mail: ppwielun@poczta.onet.pl
Telefon:

Opis oferty:Oferta:

  •  Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w godzinach 6:30 do 16:30
  • Integrujemy oddziaływania wychowawcze w domu i przedszkolu, tworzymy atmosferę tolerancji i bezpieczeństwa. Zwracamy uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka, wspieramy jego wielokierunkową aktywność.
  •  Profesjonalnie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
  •  Dzieci z zaburzonym rozwojem mają zapewnioną profesjonalną opiekę nauczycieli i specjalistów: psychologa i logopedy.
  • Przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych codziennie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego.
  •  Zapewniamy dzieciom wyżywienie zgodne z normami, uwzględniając indywidualne diety oraz alergie pokarmowe.
  • Dzieci z grup 4, 5 i 6 letnich bezpłatnie uczestniczą w zajęciach rytmiczno-tanecznych.
Opis placówki:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu to placówka z wieloletnią tradycją, swoją działalność oświatową rozpoczęło w 1949 r. Budynek przedszkola mieści 15 sal zajęć dla dzieci przedszkolnych, klimatyzowaną salę zajęć tanecznych i ruchowych, gabinety logopedyczny i terapeutyczny. Łazienki dostosowane są do wzrostu dzieci. Sale zajęć dla dzieci są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone, zapewniają bezpieczne i higieniczne  warunki pobytu dziecka. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak tablice interaktywne, zamontowane w większości sal, ścianka multimedialna, dywan multimedialny, ścianki wspinaczkowe, piankowe tory przeszkód itd.

Tworzymy grupy nie większe niż 25 dzieci. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska. Staramy się  tworzyć grupy jednorodne wiekowo. Opiekę nad dziećmi  w każdej grupie sprawują nauczyciele, w grupie dzieci 3-letnich dodatkowo wspierani przez pomoc nauczyciela z wykształceniem pedagogicznym.

Nasi wychowankowie osiągają sukcesy w przeglądach i konkursach lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych np. I miejsce grupy tanecznej na XV Międzynarodowym Festiwalu BALLO. Jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez: Spartakiada Przedszkolaka, Przegląd Piosenki Angielskiej, w których uczestniczą dzieci z gminnych przedszkoli. W wyniku naszych działań edukacyjnych otrzymaliśmy certyfikaty, np. „Chronimy dzieci”, „Przedszkole w ruchu”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Dzieciństwo bez próchnicy”.

Jesteśmy tolerancyjni dla ludzi różnych narodowości i wyznań.

Zajęcia dodatkowe :

Organizujemy cyklicznie spektakle teatralne, koncerty muzyczne, wycieczki, zajęcia dogoterapii, zajęcia warsztatowe: ceramiczne, masy porcelanowej, woskowe, zajęcia z fizyki, astronomii, spotkania z artystami ludowymi, malarzami, rzeźbiarzami, autorami bajek dla dzieci. Przedszkole na wniosek rodziców organizuje zajęcia religii, dzieci które z różnych względów nie uczestniczą w nich mają zapewniona opiekę innych nauczycieli.

Lokalizacja placówki umożliwia dzieciom korzystania z boiska ORLIK 

Więcej informacji na stronie http://www.pp2.wielun.pl
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
CAŁA PLACÓWKA 105 miejsca

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 600;