Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 4

Adres: os. Wyszyńskiego 44
98-300 Wieluń
pokaż na mapie
Dyrektor: Marzena Abramek
Strona WWW: www.przedszkole4.wielun.pl
E-mail: sekretariat@przedszkole4.wielun.pl
Telefon: 438435862

Opis oferty:Oferta:
​W przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, tworzymy warunki do nabywania przez nie umiejętności zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, zaspokajamy potrzeby edukacyjne dzieci oraz umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań. W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne pomoce multimedialne i nowatorskie metody. Pragniemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem. Przedszkole w 2016 r. otrzymało z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty certyfikat potwierdzający przynależność do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat przyznany jest na okres trzech lat, tj. do 31 sierpnia 2019 r. Specyfiką placówki jest sprawne funkcjonowanie grup integracyjnych, w których organizowana jest praca dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oferujemy opiekę specjalistów: nauczyciela gimnastyki korekcyjnej-rehabilitanta, logopedy, psychologa i pedagogów. Zapewniamy możliwość pracy indywidualnej zarówno dzieciom zdolnym jak i dzieciom potrzebującym wsparcia w różnych sferach rozwoju. Dajemy możliwość uczestniczenia w codziennych zajęciach z języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych. Realizujemy wiele programów, których autorkami są nauczycielki z naszego przedszkola. Organizujemy liczne imprezy, uroczystości przedszkolne i spotkania z ciekawymi ludźmi. Nasi wychowankowie biorą udział w turniejach, festiwalach, akcjach charytatywnych, konkursach organizowanych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i  międzynarodowym.Opis placówki:

Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu usytuowane jest we wschodniej części miasta na osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44.
W budynku znajduje się 11 nowoczesnych, kolorowych sal dostosowanych do zabaw i zajęć dydaktyczno-wychowawczych połączonych bezpośrednio z łazienkami dla dzieci.
Posiadamy również bogato wyposażone gabinety specjalistyczne: usprawniania ruchowego, logopedyczny, psychologiczny, Salę Doświadczania Świata, Salę Terapii Sensorycznej oraz dużą, przestronną szatnię.
Placówka dysponuje zapleczem kuchennym, w którym każdego dnia przygotowywane są posiłki dla dzieci.
Na terenie posesji znajduje się ogród przedszkolny, pełniący funkcję poznawczą, rekreacyjną, estetyczną, a także zaspokajający potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym.
W chwili obecnej w  placówce funkcjonują 3 grupy integracyjne i 7 grup ogólnodostępnych, do których uczęszcza 227 wychowanków. Od września 2018 r. w przedszkolu powstała grupa żłobkowa licząca 20 wychowanków.
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:30.
Zajęcia dodatkowe :

Jako zajęcia dodatkowe proponujemy: zajęcia muzyczno - taneczno - ruchowe, występy teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, naukę pływania na basenie pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora, który jest pracownikiem naszej placówki oraz atrakcyjne wycieczki.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
CAŁA PLACÓWKA 69 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 600;